Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

"Zelené knihkupectví" v Ženevě

Zástěrová, Jana
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 1002-1004
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka informuje o otevření prvního švýcarského "zeleného knihkupectví", které zahájilo činnost v Ženevě koncem loňského roku a jež zaslouží publicitu zejména pro obrovské množství literatury ekologického zaměření, která je zde k mání, ale též proto, že zde prodávané zboží přesvědčivě demonstruje mnohoaspektovost ekologických problémů, která evokuje nezbytnost velkorysého interdisciplinárního přístupu k jejich řešení.

Klíčová slova: česko-švýcarská ekologická spolupráce, ekologická informační střediska, ekologičtí uprchlíci, ochrana životního prostředí