Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dalibor Jílek, Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví, Masarykova univerzita v Brně, 1996, 240 s.

Čepelka, Čestmír
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 994-997
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná publikace je dopracovanou a doplněnou verzí autorovy úspěšně obhájené habilitační práce, jež vedle anglického resumé a seznamu základní literatury obsahuje i texty těch mezinárodních dokumentů, které se k hromadnému uprchlictví vztahují. Vydala ji ve své ediční řadě Acta universitatis brunensis, Iuridica No 168 (řada teoretická) brněnská právnická fakulta. Recenzent práci považuje za nanejvýš aktuální, neboť hromadné uprchlictví jako společneský jev nadále sužuje mezinárodní společenství a nově také ČR a oceňuje, že autor zde shromáždil a analyzoval veškerou mezinárodněprávní normativitu včetně regionální, aby tak naplnil předsevzetí, vyjádřené v názvu díla, prezentovat odpověď mezinárodního práva na danou problematiku.

Klíčová slova: Cartagenská deklarace o uprchlících, hromadný exodus, kodifikace územního azylu, právní postavení uprchlíků, regionální úpravy uprchlictví