Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Michal Mazanec, Správní soudnictví, Praha, Linde, 1996, 450 s.

Kindl, Milan
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 990-992
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzent posuzovanou publikaci velmi oceňuje nejen proto, že jejím autorem je významný právní odborník a v současné době soudce Vrchního soudu, nýbrž především proto, že o problematice správního soudnictví pojednává komplexně. Vyzdvihuje autorovu odvahu pojednat o méně diskutovaných, ale ve správním právu vážných tématech (problematice chybějících vazeb mezi soudy různých soudů, otázkám přezkumu, pozitivní enumerace atd.). Oceňuje se i přílohová část, již tvoří texty zákonů a uvážlivý bohatý výběr judikatury (včetně nesnadno dostupné). Na závěr recenzent konstatuje, že tímto dílem byla alespoň částečně zaplněna mezera, neboť se zde publikují předpisy upravující správní řízení v dřívějších dobách a uzavírá, že žádnému právníkovi by publikace neměla v knihovně chybět.

Klíčová slova: OSŘ, pozitivní enumerace, restituce, soudní přezkum