Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Úvahy nad knihou Vladimíra Klokočky o evropských ústavách

Knapp, Viktor
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 986-990
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je zde prezentováno jako svědectví výrazné české konstitucionalistiky. V Klokočkově díle převažuje sice část státovědecká, jde však svým obsahem zároveň o práci komparatistickou. Jak je u recenzí prof. Knappa obvyklé, není ani tato reprodukcí myšlenek autorových, nýbrž kniha je recenzentovi příležitostí k vlastní reflexi nad tématy, o nichž pojednává.

Klíčová slova: moderní konstitucionalismus, právní komparatistika, právní stát, státověda, suverenita lidu, ústavní geografie, ústavní historie, ústavní instituce, ústavní komparatistika, ústavní systém