Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Nad výročím Jiřího Pražáka

Eliáš, Karel
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 970-983
  • Rubrika: Příspěvky

Článek je věnován zakladateli moderní české teorie veřejného práva prof. Jiřímu Pražákovi. V první ze 4 částí, na něž je stať rozčleněna, se uvádí důvody, proč je pozornost věnována této právnické veličině. V další je nastíněn život J. Pražáka až do období dosažení vrcholu na jeho akademické a politické dráze. Ve třetí se připomínají jeho nejvýznamnější práce, a v poslední části je zhodnocena Pražákova osobnost, kde se autor neomezuje jen na výčet pozitiv.

Klíčová slova: Pražák, Jiří - jubileum