Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Z historie právnického stavu v Anglii - jeho specifická úprava

Seltenreich, Radim
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 956-969
  • Rubrika: Příspěvky

Článek se zabývá historickým vývojem právnických stavu v Anglii. V souvislosti s tím je nejprve pojednáno o vývoji common law a úloze Westminsterských soudů. Další výklad se pak zmiňuje o roli "serjeants - at law" a vzniku londýnských "Inns". V tomto rámci je následně pojednáno i o dalších podskupinách právnického stavu v Anglii - barristers, attorneys, solicitors a "Doctors commons". Zvláštní pozornost je věnována i základním rysům právnického vzdělávání a případné roli "year books" v tomto procesu.

Klíčová slova: common law, lokální obyčeje, právnické povolání