Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Novela zákona o cenných papírech

Pauly, Jan
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 933-955
  • Rubrika: Příspěvky

Článek podává zevrubnou informaci o tom, v jakých hlavních směrech a jak byl v polovině roku 1996 novelizován zákon o cenných papírech. Na základě přehledu o vývoji legislativních prací směřujících k novele je pozornost věnována zejména otázkám decentralizace evidence cenných papírů, jednotlivým informačním povinnostem v oblasti cenných papírů a "rozhodným dnům", tj. dnům majícím rozhodující důležitost pro určení osob, jimž náleží určité právo vyplývající z cenného papíru. V rámci podávaného výkladu se přitom hodnotí nejen to, co se v novele zdařilo, ale zejména i to, co se v ní nezdařilo, a to i s ohledem na to, co v ní chybí.

Klíčová slova: evidence cenných papírů, informační povinnost emitenta, obchodování s cennými papíry, půjčky cenných papírů, rozhodné dny, Středisko pro investory, výpisy Střediska cenných papírů