Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zdokonalený mechanismus ochrany sociálních práv: kolektivní stížnosti podle Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě

Šturma, Pavel
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 897-905
  • Rubrika: Příspěvky

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1995) zavádí mechanismus kolektivních stížností. Na rozdíl od ochrany občanských a politických práv v Evropské úmluvě zde chybí soud a individuální stížnosti. Nový kontrolní mechanismus dává právo stížnosti nejen odborovým a zaměstnavatelským organizacím, nýbrž i jiným nevládním organizacím, ale neumožňuje mezistátní stížnosti. Úloha Výboru nezávislých expertů a řízení před ním připomíná rozdělení funkcí mezi Evropskou komisí pro lidská práva a Výboru ministrů. Dodatkový protokol převzal určité prvky ze systémů fungujících v rámci MOP i Rady Evropy, aby vytvořil zvláštnostem sociálních práv odpovídající mechanismus, který by v budoucnu mohl vyústit v nejúčinnější mezinárodní systém jejich ochrany.

Klíčová slova: Evropská sociální charta, mechanismus kolektivních stížností, sociální politika