Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Evropské společenství a lidská práva

Šejvl, Michal
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 880-896
  • Rubrika: Příspěvky

Článek se zabývá některými problémy, které přináší ochrana lidských práv v Evropském společenství. Soustřeďuje se zejména na rozhodovací praxi Soudního dvora a jeho vztah k ústavním tradicím členských států a Evropské konvenci o lidských právech. Pojednává též o aktivitě politických institucí a o legislativních změnách v Maastrichtské smlouvě. Zkoumá různé možnosti ochrany i budoucí možnosti rozvoje lidských práv v Evropské unii.

Klíčová slova: ESUO, Euratom, Evropský soudní dvůr, Evropský soudní dvůr - judikáty, Maastrichtská smlouva, mezinárodní smlouvy o lidských právech, právní systém - ES, právní zásady ES, ústavní tradice státu