Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Šturma, Pavel
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 784-785
  • Rubrika: Příspěvky

Kniha si klade za cíl kriticky zhodnotit přínos OSN k mezinárodní ochraně lidských práv.

Klíčová slova: lidská práva, mezinárodní organizace, mezinárodní právo