Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Základy práva Evropských společenství

Kalenský, Pavel
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 782-783
  • Rubrika: Příspěvky

Zdařilá vysokoškolská učebnice práva Evropských společenství, která pojednává od vzniku, přes organizační strukturu a hlavní instituce, k právnímu systému Společenství, zabývá se i problematikou aplikace práva a materiálním právem Společenství.

Klíčová slova: komunitární právo, mezinárodní právo