Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Práva k nehmotným statkům

Eliáš, Karel
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 780-782
  • Rubrika: Příspěvky

Dílo vykazuje vysokou úroveň a precizní práci. Podávaná problematika je zvládnuta s přehlednou s přehlednou znalostí pozitivního práva, výklad vša není popisný, recenzovaná kniha je pro českou právní vědu nepochybně přínosem.

Klíčová slova: autorské právo, český právní řád, mezinárodní právo, mezinárodní smlouvy, práva k nehmotným statkům, průmyslověprávní ochrana