Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Gerloch a kol.: Ústavní systém České republiky

Adamová, Karolina
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strana: 780
  • Rubrika: Příspěvky

Úspěšný pokus o učebnici soudobého českého ústavního práva.

Klíčová slova: ústavní právo, základy ústavního práva