Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Organizácia spojených národov a preventívna diplomacia

Krčová, Erika
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 773-779
  • Rubrika: Příspěvky

Rada bezpečnosti OSN požádala ve své Deklaraci z 31.1.1992 generálního tajemníka OSN vypracovat a předložit členským zemím Studii o prostředcích, kterými je možno posilnit schopnost OSN v oblasti preventivní diplomacie, zachování a obnovení míru a o způsobu zvýšení její účinnosti v rámci ustanovení Charty OSN. Stať přináší podstatné části Studie.

Klíčová slova: mezinárodní organizace, mezinárodní politika, mezinárodní právo, obnovení míru, pravomoci OSN, preventivní diplomacie, udržení míru