Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní právo ve starém Řecku

Sýkora, Jan
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 751-772
  • Rubrika: Příspěvky

Studie pojednává o počátcích mezinárodního práva v antickém Řecku, jak jsou nám z dostupných pramenů známy a srovnává je s některými náznaky mezinárodního práva národů a civilizací starších, t.j. Assyřanů-Babyloňanů, Chetitů a Egypťanů.

Klíčová slova: antické Řecko, mezinárodní právo, počátky mezinárodního práva