Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Architektura a provoz velkých právních systémů - evropský a americký přístup

Novák, František
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 746-750
  • Rubrika: Příspěvky

Porovnání dvou přístupů k budování právních informačních systémů - evropského a amerického. Srovnání z hlediska globálních obecných charakteristik.

Klíčová slova: databáze, distribuce informací, právní informační systémy, právní informatika, zpracování dat