Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Nové trendy a návrhy úprav mezinárodní a civilní odpovědnosti za škody na životním prostředí

Šturma, Pavel
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 734-745
  • Rubrika: Příspěvky

Článek se pokusil ukázat, jak se mimořádně složitý teoretický problém mezinárodní a civilní odpovědnosti za škody na životním prostředí odráží v praktickém legiferačním úsilí v rámci univerzálních i evropských organizací.

Klíčová slova: mezinárodní organizace, mezinárodní právo, občanskoprávní odpovědnost, odpovědnost za škodu, životní prostředí