Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dekrety prezidenta republiky z období 1940-1945

Winkler, Pavel
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 720-733
  • Rubrika: Příspěvky

Dekrety prezidenta republiky jsou nedílnou součástí řádu ČR a zaujímají v její právní soustavě stejné místo jako zákony předválečné a poválečné. Pravým cílem napadání dekretů je ve skutečnosti zpochybnění poválečného uspořádání a jeho revize.

Klíčová slova: Československo, prezidentské dekrety, ústavní právo