Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Příspěvek k dějinám akciových společností se zřetelem k vývoji jejich právní úpravy ve střední Evropě

Eliáš, Karel
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 706-719
  • Rubrika: Příspěvky

Počátky akciových společností do začátku 19. stol. Akciové společnosti ve střední Evropě do přijetí všeobecného německého obchodního zákoníku. Středoevropské akciové právo v době přijetí tohoto zákoníku. Úprava akciových společností v předlitavském obchodním zákoníku. Vývoj sředoevropského akciového práva do počátku první světové války. Čskoslovenské akciové právo mezi světovými válkami. Meziválečný vývoj akciového práva v dalších středoevropských zemích. Poválečný vývoj středoevropského akciového práva.

Klíčová slova: akciová společnost, akciové právo, obchodní právo, střední Evropa, vývoj akciového práva