Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozhodnutí ústavních soudů v otázkách ústavnosti: srovnávací pohled

Blahož, Josef
  • Právník 8/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 693-705
  • Rubrika: Příspěvky

Záměrem autora je zabývat se rozhodnutím o ústavnosti obecně závazných právních předpisů jak ve státech s typem všeobecného ústavního soudnictví, tak ve státech s typem koncentrovaného a specializovaného soudnictví.

Klíčová slova: obecně závazné předpisy, právní norma, ústavní právo, ústavní soudnictví, ústavnost