Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K otázce politické symboliky

Adamová, Karolina
  • Právník 1/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 78-80
  • Rubrika: Příspěvky

Význam politické symboliky v historii a současnosti. Vymezení základních otázek výzkumu této tématiky.

Klíčová slova: politická symbolika