Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Soud ES a národní soudy [Některé otázky "preliminárního rozhodování" podle čl. 177 Smlouvy o EHS]

Wagner, Alois
  • Právník 1/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 55-67
  • Rubrika: Příspěvky

Rozhodování podle čl. 177 EHS jako významný úkol soudu ES. Vybrané otázky preliminačního rozhodnutí. Charakteristika postavení soudu ES při rozhodování podle čl. 177 Smlouvy o EHS.

Klíčová slova: preliminárodní rozhodování, soud ES