Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Svoboda usazování společností v Evropském společenství a české právo

Pauknerová, Monika
  • Právník 1/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 38-54
  • Rubrika: Příspěvky

Obecná východiska právní regulace usazování společností. Svoboda usazování jako proklamovaná hospodářská svoboda demokratického státu. Pojmové vymezení svobody usazování v právu Evropských společenství. Svoboda usazování a mezinárodní právo soukromé. Mechanismus usazování společností v rámci Evropského společenství. Svoboda usazování společností z hlediska sbližování českého práva s právem Evropského společenství. Ingerence obchodního zákoníku. Asociační dohoda.

Klíčová slova: Evropské společenství, usazování společností