Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právní ochrana osobních údajů v informačních systémech

Skála, Josef
  • Právník 1/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 22-37
  • Rubrika: Příspěvky

Vymezení problematiky. Obsah osobních údajů. Vnitrostátní a mezinárodní úprava. Ochrana osobních údajů a lidská práva.

Klíčová slova: informační systémy, ochrana osobních údajů, osobní údaje