Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lidská práva - základ demokratické legitimity

Šamalík, František
  • Právník 1/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 7-21
  • Rubrika: Příspěvky

Vymezení tří skupin základních lidských práv: Liberální svobody, politická práva, práva hospodářská, sociální a kulturní. Praktické dopady realizace a garancí těchto práv.

Klíčová slova: základní lidská práva