Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K problematice nepřípustnosti retroaktivity právních norem

Steiner, Vilém
  • Právník 1/1994
  • Ročník: 133
  • Strany: 1-6
  • Rubrika: Příspěvky

Pojem retroaktivity, problematika času, schema běhu času v poměru k obsahu právní normy. Pravá a nepravá zpětná působnost. Přípustnost nepravé zpětné působnosti.

Klíčová slova: právní norma, retroaktivita