Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

O právech, svobodách a tvorbě ústav ve střední a východní Evropě - konference ve Varšavě

Pavlíček, Václav
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 840-842
  • Rubrika: Příspěvky

Tvorba ústav v nových demokratických zemích a problémy s tím spojené. Analýza vytváření katalogu práv v nových postkomunistických zemích, práva osobní, politická a sociální, práva menšin, ústavní prostředky ochrany práv a svobod, meze těchto práv a povinnosti občanů.

Klíčová slova: lidská práva, menšiny, ústavní právo