Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Annual Survey of Family Law 1990, Compiled by the International Society of Family Law , Ed. M.D.Freeman, Journal of Family Law The University of Lousville, Kentucky, U.S.A.,1991, 517 s.

Haderka, Jiří F.
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 836-839
  • Rubrika: Příspěvky

Šestý svazek Přehledu rodinného práva Mezinárodní společnosti pro rodinné právo přináší 20 národních zpráv. Obsahem příspěvků není pouze materie rodinného práva v úzkém slova smyslu, nýbrž i materiály z jiných právních odvětví mimo civilistické pojímání, z oblasti administrativně právní, trestněprávní atd. pokud se dotýkají rodinných vztahů.

Klíčová slova: adopce, rodinné právo, surogátní mateřství, zneužívání dětí