Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Terré, Francois, Introduction générale au droit, Paris, Précis Dalloz, 1991, 525 s.

Haderka, Jiří F.
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 835-836
  • Rubrika: Příspěvky

Rozsáhlé dílo, sestávající ze tří knih. Prvá kniha se zabývá existencí práva, druhá pojednává o komponentách práva a třetí kniha zahrnuje realizaci práva. Celé dílo je užitečnou a podrobnou syntézou poznatků, které umožňuje pochopit celý civilistický systém jak po stránce hmotněprávní, tak i procesní.

Klíčová slova: komponenty práva, prameny práva, systémy práva, toerie práva - Francie