Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dušan Hendrych, Základy správní vědy, Praha, nakl. Aleko, 1992, 133 s.

Bárta, Jan
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 834-835
  • Rubrika: Příspěvky

Publikace je určena studentům ke studiu správní vědy a správního práva. Obsahuje přiměřený výklad o metodách správní vědy a její historii, jejím hlavním těžištěm je část věnovaná organizační výstavbě a rozhodování. Přínosem jsou také kapitoly o pracovnících veřejné správy, o kontrole a o efektivnosti státní správy.

Klíčová slova: správní právo, státní správa, veřejná správa