Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K posouzení vlastizrady

Pavlíček, Václav
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 814-818
  • Rubrika: Příspěvky

Právní stanovisko k několika usnesením ze dne 11.2.1992, vydaným vedoucím vyšetřovacího týmu Správy Federálního policejního sboru pro vyšetřování, a týkajícím se podezření z trestných činů vlastizrady ve spojitosti s napadením Československa dne 21.8.1968.

Klíčová slova: intervence 1968, kolaborace 1968, okupace 1968