Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Transformace zemědělských družstev a členské podíly

Suchánek, Jaroslav
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 809-813
  • Rubrika: Příspěvky

Nový zákon o zemědělském družstevnictví položil zákonný základ pro obnovení majetkové účasti členů zemědělských družstev na jejich činnosti. Šlo o započítání dříve vneseného majetku do družstva na obnovované členské podíly, o stanovení základního členského vkladu, který musí napříště vkládat občan vstupující do družstva a o započítávání let, odpracovaných v družstvu, na členské podíly. Stručný rozbor problematiky.

Klíčová slova: členský podíl, družstevnictví, transformační zákon, zemědělské právo