Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K obecným otázkám eko - auditingu

Zástěrová, Jana
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 795-808
  • Rubrika: Příspěvky

Eko - auditing jako metoda sebekontroly konkrétních subjektů v duchu odpovědné péče o životní prostředí. Nutnost vytvoření příslušného funkční ho kontrolního systému odpovídajícího světovým standardům. Rozbor tří základních etap eko - auditingu. Sestavení expertního týmu.

Klíčová slova: ekologie, životní prostředí