Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Švédská sociální demokracie a plánování - co se s nimi stalo?

Elander, Ingemar - Strömberg, Thord
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 779-794
  • Rubrika: Příspěvky

Výklad pojmu plánování. Švédská Sociální demokracie a její hospodářská politika ve vývoji. Přístup této strany k plánování. Územní a bytová politika v místech. Sociální bydlení. Sociálně demokratická politika v oblasti hospodaření s pozemky a v bytové oblasti. Sociální bydlení a kontrola obcí nad pozemky jako tradiční nástroj švédské sociálně demokratické politiky.

Klíčová slova: bytová politika - Švédsko, sociální demokracie - Švédsko, územní politika - Švédsko