Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K legislativní činnosti federálního shromáždění po listopadu 1989

Sládeček, Vladimír
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 761-778
  • Rubrika: Příspěvky

Analýza platného stavu právní úpravy činnosti Federálního shromáždění včetně jeho Kanceláře, přehled orgánů a útvarů, které se přímo podílejí na zajištění průběhu zákonodárného procesu a samotný jeho průběh. Pojednání se dotýká i související otázky přezkoumávání ústavnosti přijatých zákonů, referenda a v neposlední řadě podává základní informace o průběhu a výsledcích přípravy návrhu nové federální ústavy.

Klíčová slova: jednací řád FS, referendum, ústavní právo, ústavní soud