Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ulrich Fastenrath, Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt; C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Münchener Universitätsschriften, Reihe der Juristischen Fakultät, Band 66,1986, 320 s.

Humlová, Olga
  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 551-552
  • Rubrika: Příspěvky

Práce se zabývá otázkami rozdělení kompetence v oblasti zahraničních vztahů mezi spolkem a zeměmi ve Spolkové republice Německo. Publikace původně psaná jako disertační práce je rozdělena do tří částí a doplněna přílohami, seznamem použité literatury a věcným rejstříkem. Též historické začlenění problematiky. Těžiště tvoří část třetí o rozdělení kompetencí v oblasti zahraniční moci ve Spolkové republice Německo.

Klíčová slova: mezinárodní právo - Německo, zahraniční politika - SRN, zahraniční vztahy - SRN