Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ralf Dahrendorf, Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě, Evropský literární klub. Praha, 1991, 157 s.

Eliáš, Karel
  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 549-551
  • Rubrika: Příspěvky

Publikace se zabývá postkomunistickými zeměmi, změnami režimu, postupným vznikáním a zanikáním nových politických stran, kulturními otázkami, ekonomickou transformací, výbuchy potlačovaných konfliktů, kolapsem politického středu, novou koncepcí a konstrukcí státu a všemi dalšími otázkami spojenými s transformací společnosti.

Klíčová slova: politický systém, politologie, postkomunismus, právní stát, sociologie - Německo