Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právnické mudrosloví latinské

Knapp, Viktor
  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 548-549
  • Rubrika: Příspěvky

Publikace o latinské právní terminologii a frazeologii. Hlavní část knihy tvoří abecedně řazená sbírka rozdělená u každého písmene na část terminologickou a část frazeologickou. První část je svou podstatou selektivní jazykový (terminologický) latinsko-český slovník.Druhá část je sbírkou regulí, definicí a pořekadel. Recenzent hodností dílo jako velmi zdařilé a užitečné.

Klíčová slova: latina právnická