Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Československý helsinský výbor

  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 511-547
  • Rubrika: Příspěvky

K současné situaci v čs.justici. Trestněpolitické aspekty ochrany základních lidských práv. Subjekty práv a slobod (ústavno-právne aspekty).Lidská dimenze nemocného člověka. Lidská dimenze-nejen mechanismus, ale též program. Několik poznámek k problematice obětí trestných činů. K problematice rasismu v ČSFR. Politika vlády ČSFR k romské menšině-snaha o vytvoření rámcovýách podmínek pro rasové a národnostní soužití. Základní lidská práva v praxi-problémy severočeského regionu. Ochrana práv dítěte. K otázce práva na práci. Práva dítěte a výchova. AIDS a lidská práva. K etike ludských práv. Kde začíná výchova k lidským právům?

Klíčová slova: AIDS, lidská dimenze, lidská práva - ochrana, lidská práva - výchova, ochrana práv dětí, práva dítěte, právo na práci, rasismus, Romové, romská menšina, trestné činy - oběti