Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Za JUDr. Gejzou Mencerem, Dr.Sc.

  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 509-510
  • Rubrika: Příspěvky

Nekrolog k úmrtí významného vědce především v oboru mezinárodního práva.

Klíčová slova: mezinárodní právo, právní věda, teorie práva