Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Aktivní legitimace a procesní způsobilost v řízení před Evropskou komisí a Evropským soudem pro lidská práva

Šturma, Pavel
  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 493-508
  • Rubrika: Příspěvky

Článek se zabývá klíčovou otázkou právního mechanizmu kontroly v Evropské úmluvě o lidských právech, a sice kdo a za jakých podmínek je oprávněn obracet se na Evropskou komisi a Evropský soud. Způsobilost jednotlivce a způsobilost státu. Aktivní legitimace jednotlivce a aktivní legitimace státu.

Klíčová slova: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Evropský soud - způsobilost k řízení