Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Téma k diskusi: Obchodní zákoník

Eliáš, Karel
  • Právník 6/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 475-492
  • Rubrika: Příspěvky

Nezbytnost změny obchodního zákoníku v souvislosti se změnami politickými. První byla novela hospodářského zákoníku v roce 1990. Koncepční řešení obchodního kodexu. Nutnost sjednocení občanského a obchodního zákoníku. Kladem ucelená úprava obchodních společností, zohledněna i úprava zahrnutá do mezinárodních smluv. Převratná jsou řešení, která přinesla závazková část obchodního zákoníku. Některé úpravy jsou ovšem nedomyšlené či kusé (zahrnutí režimu družstev do obchodního zákoníku). Nepředstavuje definitivní stav, právní úpravy obchodních vztahů budou muset být znovu otevřeny spolu s pracemi na novém občanském zákoníku.

Klíčová slova: obchodní právo, obchodní společnosti