Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Reforma trestního procesu v Polsku

Musil, Jan
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 47-54
  • Rubrika: Příspěvky

Přehled a stručné zhodnocení hlavních rysů Projektu trestního řádu v Polsku, který předložila v polovině roku 1990 skupina 67 vědců a praktiků z Komise pro reformu trestního práva, která vznikla nařízením předsedy vlády v roce 1987. Tato Komise, která pracovala ve čtyřech pracovních skupinách na trestní právo hmotné, trestní právo procesní, vojenské trestní právo a trestní vykonávací řízení, předložila kompletní projekt čtyř nových trestních kodexů. Projekt byl předložen k široké odborné diskuzi.

Klíčová slova: trestní řád - Polsko, trestní řízení - Polsko