Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Trestní pravomoc obce [ukládání správních trestů orgány obce]

Kopecký, Martin
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 31-46
  • Rubrika: Příspěvky

Historický exkurs a současná právní úprava pravomoce k ukládání správních trestů orgány obcí. Vývoj obecní samosprávy. Trestní pravomoc obcí v České republice - projednávání přestupků, ukládání pokut za tzv. jiné správní delikty podle zvláštních právních předpisů, ukládání pokut podle zákona ČNR o obcích.

Klíčová slova: obecní samospráva - pokuty, přestupek, samospráva, správní delikty, správní tresty