Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K reformě obecné části československého trestního práva z hlediska právně srovnávacího

Jescheck, Hans-Heinrich
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 16-30
  • Rubrika: Příspěvky

Rozbor hlavních témat reformy trestního práva v Československu z hlediska právní komparatistiky: o principu zákonnosti, o principu viny, o dekriminalizaci, o systému sankcí.

Klíčová slova: nepříčetnost - historie, princip viny - Evropa, princip zákonnosti, sankce - trestní zákon, trestní právo - historie