Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Člověk, občan a právo

Knapp, Viktor
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 1-15
  • Rubrika: Příspěvky

Problematika vztahu člověk-občan-právo. Justifikace práva. Člověk jako subjekt práva. Stabilita právního řádu. Právo na soukromí. Podstata a znaky právního státu. Zákonnost a právní jistota. Nepřípustnost zpětného působení práva.

Klíčová slova: ontogeneze člověka, právní filozofie, právní stát, teorie práva