Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Druhé mezinárodní symposium k bioetice v Milazzu

Haderka, Jiří
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 95-96
  • Rubrika: Příspěvky

Hlavním námětem symposia byla tentokrát Genetická revoluce. Stručný přehled hlavních referátů a základních myšlenek setkání.Text Komuniké mezinárodní asociace pro právo, bioetiku a vědu z 23.7. 1991.

Klíčová slova: bioetika, genetická revoluce, genetika