Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodně právní otázky na 45. valném shromáždění OSN

Potočný, Miroslav
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 87-90
  • Rubrika: Příspěvky

45.Valné shromáždění OSN v roce 1990 mělo na programu jednání 155 bodů. Z toho 70 bodů bylo mezinárodněprávní povahy, zejména řada obecných i speciálních otázek ze široké oblasti lidských práv, 50 mělo pouze určitý aspekt mezinárodněprávní, jinak šlo z největší části o otázky politické, ekonomické, sociální nebo organizační. Stručný rozbor nejdůležitějších z nich.

Klíčová slova: lidská práva - OSN, OSN - Valné shromáždění