Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Československý helsinský výbor

  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 83-86
  • Rubrika: Příspěvky

Stanovisko Československého helsinského výboru ke stoupající kriminalitě ve státě po roce 1989. Vývoj kriminality po listopadu 1989. Hledání příčin exploze kriminality a předběžná prognóza. Právní stát, právo občanů na bezpečnost a jeho zajištění. Rozbor situace a možná východiska řešení.

Klíčová slova: bezpečnost občanů, kriminalita