Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Koexistence smlouvy a obyčeje v mezinárodním právu

Malenovský, Jiří
  • Právník 1/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 66-82
  • Rubrika: Příspěvky

Historie vývoje mezinárodních smluv od počátku do současnosti, Otázka soužití a interakce smluvních a obyčejových pravidel a normotvorných postupů. Vztah nadřazenosti a podřazenosti. Vztah exkluzivity a kumulativity. Vztahy obecnosti a speciality, časové priority a posteriority.

Klíčová slova: exkluzivita, kumulativita, mezinárodně právní normy, mezinárodní smlouvy